JFloret™ Macro Modeler - Objavljen

Softversko rješenje za kvantifikovanje uticaja makroekonomskog okruženja na portfolio banke

8. mart 2018.
jfloret

Uvođenjem novih standarda izvještavanja MFSI9, javlja se rastuća potreba za kvantifikovanjem uticaja makroekonomskog okruženja na portfolio banke, standardizaciju i automatizaciju ekonometrijskog modeliranja. Jedan od zahtjeva standarda odnosi se na definisanje predikcionog modela očekivanog gubitka, pri čemu parametri modela treba da uzmu u obzir sva relevantna buduća kretanja tržišta i makroekonomskog okruženja - interni i eksterni uticaj.

img

Naš novi proizvod, JFloret™ Macro Modeler, predstavlja idealno softversko rješenje za kvantifikovanje uticaja seta indikatora na razvoj portfolija banke. Softver je vrlo jednostavan za korišćenje i široke je primjene - MFSI9, stresno testiranje, ICAAP, procjena vrijednosti kolaterala i slično.

Indikatori se zadaju kao nezavisne varijable, koje nisu nužno ograničene samo na makroekonomske indikatore. Razvoj portfolija banke se definiše zavisnim varijablama, kao što su vjerovatnoće default-a, stope gubitaka, vrijednosti hipoteka itd. Kroz implementaciju algoritama mašinskog učenja (eng. machine learning) sistem na efikasan način omogućava kvantifikovanje uticaja odabranih indikatora.

img

Od korisnika se ne zahtijeva visok nivo ekspertize iz oblasti ekonometrijskog modeliranja. Implementiramo različite metodologije i omogućavamo testiranje višestrukih scenarija. Broj simulacija je neograničen, simulacije se skladište, pa je moguće porediti različite pristupe u modeliranju.

Kada su u pitanju podaci, ‘što prije to bolje’ je uvijek najbolji odgovor.

– Marissa Mayer, Yahoo! direktor

Ukoliko želite da budete jedan skok ispred svih, slobodno nas kontaktirajte kako bi organizovali prezentaciju. Odgovorićemo na sva vaša pitanja u vezi sa makro modeliranjem i vidjeti šta kažu podaci - ‘što prije to bolje’.


Povezani članci

JFloret™ IFRS9 ECL
Softversko rješenje za implementaciju IFRS9 standarda
31. decembar 2018.